Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 16 2018

mezalians
Wyobraź mnie sobie: nie zaistnieję, jeśli mnie sobie nie wyobrazisz.
— Vladimir Nabokov
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapsychojunkie psychojunkie
mezalians
4090 9a52 500
Reposted fromzciach zciach viahash hash
mezalians
3467 397e 500
Reposted fromunterland unterland viaAgnes Agnes
mezalians
4212 e527 500
mezalians
Nie mieliśmy nic, ale to nic z Tobą było piękniejsze niż każde wszystko z kimś innym.
mezalians
Nie buduj zamku podejrzeń na jednym słowie
— Umberto Eco
Reposted fromnevermind336 nevermind336 viaconvoitise convoitise
mezalians
Wraca październik. Wróci depresja. A w teatrze będą wystawiać Anne Kareninę. To będzie emocjonująca jesień.
Reposted fromniezwyykla niezwyykla viaconvoitise convoitise

September 12 2018

mezalians
mezalians
Ja to chętnie napiłbym się kawy, ale wszyscy myślą, że ja tylko tą wódę, no i stawiają, a ja nie mam śmiałości, żeby im odmówić.
— Jan Himilsbach
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viadum-spiro-spero dum-spiro-spero
mezalians
Co znaczą dwadzieścia cztery godziny, kiedy nie udało się całe życie?
— Éric-Emmanuel Schmitt, Kiedy byłem dziełem sztuki
Reposted fromkitsunesoba kitsunesoba viayveee yveee
mezalians
Reposted frommrrru mrrru viafireaway fireaway

August 17 2018

mezalians
mezalians
Są w życiu chwile, gdy człowiek czuje się tak, jakby wszedł w trakcie przedstawienia do niewłaściwego teatru. 
— Caleb Carr
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viamarlylee marlylee
mezalians
7742 0cf6
mezalians
6619 95fe 500
26.
mezalians
Najtrudniejszą rzeczą w życiu jest nieodzywanie się do kogoś, z kim rozmawiałeś każdego dnia.
— Autor nieznany
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaagainnagain againnagain
mezalians
2622 d8f9 500
Reposted fromtfu tfu viafutureiscoming futureiscoming
mezalians
0422 be7f 500
mezalians
0707 f24a 500
Reposted frompiro piro
mezalians
3641 e51e 500
Reposted fromdilma dilma viablackheartgirl blackheartgirl
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl