Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 09 2018

mezalians
Ale wie pan: te niewysłane listy to tak cholernie długo idą.
— Marek Hłasko, W dzień śmierci jego.
Reposted fromhello-im-psycho hello-im-psycho viaaugustus augustus
mezalians
5789 3f2a
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viacocciuella cocciuella

May 07 2018

mezalians
5288 3b9f 500
Nachosy
Reposted fromcontigo contigo vialaj laj
mezalians
7094 b2e8 500
Reposted fromtgs tgs viabercik bercik

April 27 2018

mezalians
6721 7f5a 500
Reposted fromobcyastronom obcyastronom viacontrolhp controlhp
mezalians
7075 823e 500
Reposted fromseaweed seaweed viaambassadorofdumb ambassadorofdumb
mezalians
mezalians
0970 6daa 500
Reposted fromsnuggle snuggle viaambassadorofdumb ambassadorofdumb

April 26 2018

mezalians
Owszem, ładne miasto, ale wybudowali je strasznie daleko od Ciebie...
— Przybora pisze do Osieckiej z Paryża
Reposted fromaconcagua aconcagua viaRudeGirl RudeGirl
mezalians
7100 db2e 500
Reposted fromseaweed seaweed viakerio kerio
6449 4b24 500

pumpkinspicepunani:

peashooter85:

Modern technology is making us anti-social!

It’s almost like people would rather not talk to every random stranger they see in public.

mezalians

Kobiety chętnie rzucają sie na szyję meżczyznom, z wyjątkiem tych, którzy przed nimi klęczą

— Lidia Jasińska
Reposted fromnevermind336 nevermind336 viailoveyou iloveyou
9388 b0db
Reposted frombrumous brumous viapkz451 pkz451
mezalians
7049 f7da
burn
Reposted fromsponzy sponzy viapkz451 pkz451
mezalians
Reposted fromPoranny Poranny viapkz451 pkz451
mezalians
0428 aa26
Reposted fromzciach zciach viapkz451 pkz451
mezalians
Kop studnię, zanim będziesz miał pragnienie.
— przysłowie chińskie
Reposted fromavooid avooid
mezalians
0498 7294 500
Reposted fromtfu tfu viahappykokeshi happykokeshi

April 19 2018

mezalians
0152 f08f 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma viacheatingonyou cheatingonyou
mezalians
1778 a65e
Reposted fromMatalisman Matalisman viadianazet dianazet
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl