Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 17 2017

mezalians
8008 20c2
Reposted fromkarahippie karahippie viaelentarie elentarie
mezalians
8061 bfa0
Reposted fromAng3ll Ang3ll viabeliveinme beliveinme
mezalians
9970 cf59 500
Reposted fromZircon Zircon viaelentarie elentarie
mezalians
1585 108a
Reposted fromifyouleave ifyouleave viabeliveinme beliveinme
mezalians
8121 2af7 500
Reposted frompiehus piehus viaxannabelle xannabelle
mezalians
Oni spotkali się przypadkowo na ławce w tym parku. Zawiązuje się romans, pierwsza miłosna noc... Traktują to wszystko cynicznie, sportowo, gdyż tak sobie postanawiają, aby uniknąć komplikacji i rozczarowań. Lecz z czasem - przychodzi miłość. Wielka, obezwładniająca, rzucająca na kolana. Ale oni nie mogą w to uwierzyć; dręczy ich cyniczny początek.
— Marek Hłasko, "Śliczna Dziewczyna"
Reposted frommindtrap mindtrap viabeliveinme beliveinme
mezalians

ourbodiesglow:

me as hell

Reposted fromweightless weightless viafreeway freeway
mezalians
5227 16a6
Reposted fromdivi divi viaelentarie elentarie
mezalians
4314 8eef
Reposted fromczapajew czapajew viaveryrude veryrude
mezalians
8640 94a4
Reposted fromteijakool teijakool viafadenb fadenb
1272 24b8 500

bailsthethird:

I am not here for the idea that humans > everything else.

Reposted frommissionplausible missionplausible viafadenb fadenb
mezalians
mezalians
7207 f0f3 500
Reposted frompotatolovero potatolovero viafadenb fadenb
mezalians
9463 6de7
Reposted frommhorrighan mhorrighan viafadenb fadenb
mezalians
9980 658e 500
Reposted fromgaf gaf viafadenb fadenb
mezalians
2714 1acc 500
Reposted fromtfu tfu viaveryrude veryrude
mezalians
4436 a752
Reposted fromkyte kyte viablackheartgirl blackheartgirl
mezalians
Reposted fromkattie kattie viablackheartgirl blackheartgirl
mezalians
1299 9113
Reposted fromMatalisman Matalisman viatomash tomash
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl