Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 10 2019

mezalians
1967 c8a8 500
mezalians
W tym kraju ludzie nie cenią sobie poranka. Budzą się gwałtownie na dzwonek budzika, który druzgoce ich sen jak cios siekiery, i od razu stają się niewolnikami żałosnego pośpiechu. Niech mi pan powie, cóż może być wart dzień, który zaczyna się od takiego aktu przemocy? Co musi dziać się z ludźmi, którzy co dzień za pośrednictwem budzika doznają miniaturowego elektrowstrząsu? Każdego dnia przyzwyczaja się ich do przemocy, każdego dnia oducza się ich od rozkoszy. Proszę mi wierzyć, że o charakterze ludzi decydują ich poranki.
— Milan Kundera
Reposted frommalw malw viaOnly2you Only2you
mezalians
0459 6107 500
Reposted fromNajada Najada viaMigotliwa Migotliwa
mezalians
Kiedyś przecież wrócę. Wszyscy wracają kiedyś do miejsc, z których chcieli uciec.
— Marek Hłasko - "Sowa, córka piekarza"

September 08 2019

mezalians
4986 a546 500

May 15 2019

mezalians
2572 e7f6
<3 
Reposted fromroxanne roxanne viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo
mezalians
4813 9b93 500
Proste nienachalne pytania
Reposted fromoblivions oblivions viamyszkaminnie myszkaminnie
mezalians
5626 a7c8
Reposted fromtichga tichga vialaluna laluna
mezalians
1003 8ea5

May 03 2019

mezalians
2420 8384 500
Reposted frompiehus piehus viadomix domix
mezalians
1989 4e71 500
mezalians
7723 e121
Reposted fromUncommonSense UncommonSense viadomix domix
mezalians
6207 7562 500
Reposted fromhekate hekate viadomix domix
mezalians
0102 b432 500
Reposted from4777727772 4777727772 viasunako sunako

April 27 2019

mezalians
3169 482b 500
Reposted fromMaryiczary Maryiczary
mezalians
8920 0e67 500
w dupie.
Reposted fromrol rol viapsychojunkie psychojunkie
mezalians
Dziś przepraszam serce za to, że inne kochałam bardziej niż swoje.
— Aleksandra Steć
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viapiehus piehus

March 03 2019

mezalians
7740 fddb 500
Reposted frompiehus piehus
mezalians
3210 ad73 500
Reposted fromoll oll viasatyra satyra
mezalians
Reposted fromAgnya Agnya vialaluna laluna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl